Det ble avholdt ekstraordinært årsmøte 27. september, der de nye styremedlemmene ble valgt inn for å erstatte dem som av ulike årsaker har måttet stille sine plasser til disposisjon.

De nye er:
Iris Alm Faleide
Norunn Kogstad

Nytt 1. varamedlem (fast møtende) er Cecilie Larsen

Vi er glade for å ha fått dem på laget, og er klare for ny giv i det viktige arbeidet Hest og Helse gjør for å vise frem hestens betydning for folkehelsen!

Oversikt over hele styret kan leses her.