Deltakerne skal få en introduksjon i hesteassistert aktivitet/læring/behandling og lære hva som kreves av kompetanse relatert til forskjellige aktivitets/behandlingsmodeller. Generell viten om temaer knyttet til psykososiale vansker og psykiske lidelser. Etikk og hestevelferd skal belyses. Deltakerne skal få en forståelse for HMS i arbeidet med hest og mennesker.

Kurset er godkjent av Studieforbundet Natur og Miljø.
Studieplanen finner du her.

Pris:
Kr 4100 for medlemmer.
Kr 4650 for ikke-medlemmer.
Kursavgiften inkluderer kursmateriell.

Måltider og overnatting lørdag-søndag kommer i tillegg.

Instruktør er Jeanette Lysell.

Kurset kan holdes ulike steder i landet. 

Praktisk informasjon om Hest og Helses kurs