Deltakerne skal få en introduksjon i hesteassistert aktivitet/læring/behandling og lære hva som kreves av kompetanse relatert til forskjellige aktivitets/behandlingsmodeller. Generell viten om temaer knyttet til psykososiale vansker og psykiske lidelser. Etikk og hestevelferd skal belyses. Deltakerne skal få en forståelse for HMS i arbeidet med hest og mennesker.

Kurset er godkjent av Studieforbundet Natur og Miljø.
Studieplanen finner du her.

Kursavgiften inkluderer måltider og overnatting lørdag-søndag i enkeltrom.
Ved avbestilling senere enn 5 dager før vil full kursavgift belastes.

Kurset holdes ulike steder i landet. Kursplan med steder og datoer publiseres tidlig i 2022.

Reglement for Hest og Helses kurs